سرمربی تیم فوتبال استقلال پا به پای شاگردانش تمرین می کند.

,سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران,سرمربی تیم فوتبال امید استقلال تهران,صمدمرفاوی درچه فصلی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران بود,سرمربی تیم فوتبال استقلال,سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال,بازیکنان جدید تیم فوتبال استقلال,بازیکنان جدید تیم فوتبال ...